Stowarzyszenie Coolturka

Przyłącz się do naszej grupy!


1.Borne Sulinowo

Obóz sportowo-przygodowy.

11-18Lipiec 2019

cena 1550 zł/7dni

Informacje
Karta zgłoszeniowa


2.Bieszczady Sierpień 2019

29.07.2019-8.08.2019

Obóz przygodowo-wędrowny.

cena 1950 zł/10 dni

Informacje
Karta zgłoszeniowa


Informacje o formie wypoczynku.

  • Organizowany przez Stowarzyszenie Coolturka wypoczynek dla dzieci nie ma formy zarobkowej, wszelkie wpłaty związane z obozem w Bieszczadach lub w Bornym Sulinowie przeznaczone są na opłacenie usług koniecznych do prawidłowego i bezpiecznego zorganizowania obozów, zakup potrzebnego sprzętu lub np. opłacenie kadry.
  • Obóz w Bieszczady i obóz do Bornego Sulinowa, które są organizowane przez Stowarzyszenie Coolturka nie są imprezami cyklicznymi.
  • Obozy o których mowa są organizowane dla ograniczonej ilościowo i wiekowo wybranej grupy dzieci. Są to dzieci które chcemy angażować w działania stowarzyszenia, muszą one jednak nabyć odpowiednie umiejętności poruszania się i nawigowania w terenie, umiejętności obsługi sprzętu ratowniczego wodnego jak i terenowego, dzieci te  w przyszłości mają tworzyć zorganizowaną  grupę działającą przy stowarzyszeniu i wspierającą jego działania. Jest to forma integracji i rozwijania umiejętności i zainteresowań związanych z ratownictwem w terenie,  ratownictwem  wodnym, sportami wodnymi, survivalem, terenoznawstwem. Są to obozy,w których udział bierze grupa dzieci która w przyszłości ma przynależeć  i ma być przygotowana do  rozwijania działalności stowarzyszenie,  więc obóz nie jest oferowany ogółowi społeczeństwa.

 

 

Stowarzyszenie Coolturka
FABLAB SŁUPSK

fablab