Razem w Pandemii

Projekt finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, zwaną dalej „PAFW”,
Realizującym projekt jest Stowarzyszenie Coolturka z siedzibą w Słupsku przy ul. Hubalczyków 8
Termin realizacji projektu 01.06.2021 r. do dnia 30.11.2021

Celem ogólnym jest organizacja i realizacja zajęć w formie aktywnego spędzania czasu z rówieśnikami co ma zapobiec ciągłej izolacji podczas pandemii Covid-19. Powstanie przyjazne miejsce do spotkań na świeżym powietrzu.

Obszar tematyczny.
Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych a także w grupach zagrożonych wykluczeniem

Projekt RAZEM W PANDEMII dotyczy realizacji cyklu warsztatów integracyjno- edukacyjnych, które odbędą się w otwartej przestrzeni. Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej wynikłej podczas pandemii COVID-19 oraz rozpowszechnianie informacji o miejscach oferujących pomoc psychologiczną. Najistotniejszą zmianą będzie możliwość uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach pozaszkolnych, nabycie nowych umiejętności i kompetencji. Będzie to również okazja do nawiązywania nowych kontaktów. Chcemy zaoferować dzieciom atrakcyjną formę zajęć angażujących ich w aktywność ruchową i intelektualną. W realizację projektu będą zaangażowani partnerzy.

Działania realizowane w projekcie:

1. LIPIEC 2021 Warsztaty technicznopraktyczne
2. SIERPIEŃ 2021 Spotkanie w terenie
3. WRZESIEŃ 2021 Warsztaty „handmade”
4. PAŹDZIERNIK 2021 Las wzywa nas