Ferie

Koszt 760 zł
Oferta dla dzieci od 1 klasy SP
Jeden tydzień dla rodzeństwa 1400 zł/osoba (cena obowiązuje tylko w chwili wykupieniu i opłaceniu obu tygodni jednocześnie)

Zgłoszenia i zapytania telefonicznie 535 405 623
Formularz zgłoszeniowy na ferie: LINK

Aby zapisać dziecko na ferie należy
-skontaktować się telefonicznie z biurem i potwierdzić dostępność wolnych miejsc: tel.535 405 623
-wypełnić formularz i wpłacić 760zł na konto bankowe.
W tytule należy podać treść: imię i nazwisko dziecka oraz numer kontaktowy oraz dopisek: zimowe warsztaty edukacyjne tydzień ( 1 lub 2 )
Numer konta

White Fox Krzysztof Nowakowski
76-200 Słupsk ul. Hubalczyków 8 nip 8392818046
nr konta 22 1050 1764 1000 0092 1689 0286


Organizator Zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od niego nie zależnych

Informacja organizacyjna :
Oferta ferii na 2024 rok Zimowe Warsztaty Edukacyjne

Tydzień pierwszy. 29.01.2023-02.02.2023 godziny 7:00-16:00
-Alpaki -ekologiczna zagroda w szkole podstawowej w Przytocku: ciepła zupka + kiełbaski z ogniska
-Planszomania- integracja przez zabawę w Coolturce: posiłek w pracowni (catering)
-Czujemy pociąg do eXperymentów – Gdynia Centrum Nauki Experyment: posiłek na terenie centrum
-Edukacja morska – warsztaty stolarskie w Słowińskiej Grupie Rybackiej-Ustka : posiłek w formie pizzy
Tydzień drugi 05.02.2023-09.02.2023 godziny 7:00-16:00
-Alpaki -ekologiczna zagroda w szkole podstawowej w Przytocku: ciepła zupka + kiełbaski z ogniska
-Edukacja morska – Od stoczni po morski horyzont- Port Ustka-Kapitanat Ustka: posiłek w formie pizzy
-Integracja przez zabawę -Loopy’s World Gdańsk: ciepły posiłek na terenie Loopy’s World
-Kreatywna pracownia Coolturki-dzień gier i zabaw (catering)

Organizator zapewnia ciepły posiłek, bilety wstępu, bilety na przejazd, materiały na warsztaty oraz animatorów i instruktorów.
Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania legitymacji szkolnej, każdego dnia. Za brak legitymacji należy doliczyć opłatę 150zł/ tydzień
Zbiórka dzieci w pracowni od 7:00 do 9:30
Odbiór dzieci od 15:00 do 16:00. W przypadku wyjazdów godziny zbiórki jak i odbioru będą ustalane i podawane na bieżąco.
Każdy opiekun trzyma informację o realizowanym harmonogramie na tydzień przed feriami.

Istnieje możliwość wystawienia rachunku na życzenie rodzica.
Na rachunku w treści podajemy informację zgodnie z rodzajem prowadzonej działalności:
Warsztaty edukacyjne + imię i nazwisko dziecka. Nie ma możliwości zmiany treści na rachunku.
Inne dokumenty na potrzeby socjalne itp wypełniamy tylko gdy jest to zgodne z profilem realizowanych warsztatów.