Wyprawa do świata nowoczesnych technologii 2021

Klub COOLTURKA
to przestrzeń dla dzieci i młodzieży.
Naszą pasją są nowoczesne technologie.

Łączymy  naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Metodologia STEAM daje ogromne możliwości by wzbudzić w dzieciach naturalną ciekawość świata i zapał do zdobywania wiedzy. Warsztat pracy polega na doświadczaniu, odkrywaniu, dedukcji i dostrzeganiu związków między różnymi dziedzinami wiedzy.