Sięgamy wyżej, pomagamy bo chcemy

Tytuł projektu: „Sięgamy wyżej, pomagamy po chcemy”

Projekt skierowany jest do dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka w Słupsku. Realizacja projektu umożliwi dzieciom uczestnictwo w warsztatach nowoczesnych technologii jakimi są robotyka, druk 3D, elektronika i programowanie.

W ramach projektu ukażemy dzieciom gdzie i w jaki sposób oraz za pomocą jakich narzędzi mogą rozwijać swoje kompetencje techniczno-informatyczne i swoje zainteresowania co w przyszłości może ułatwić wybór zawodu.

Celem projektu jest zainspirowanie dzieci do podjęcia decyzji o wyborze zawodów technicznych.

„Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Urzędu Miasta Słupsk”

 

slupsk_logo

cio_logologo_fio_niw_2018akumulator