Informacje organizacyjne – letnie warsztaty 2020

 • 7.30-8:30 Zbiórka dzieci w Klubie.
 • 8.30-9:00 Śniadanie, (dzieci przynoszą własne śniadanie).
 • 9:00-9:30 Wyjście z Klubu, przygotowanie do warsztatów.
 • 11:30 Poczęstunek.
 • 10:00-15:00 Warsztaty Edukacyjne  realizowane według tematyki tygodnia.
 • 13:00-13:30 Obiad (catering, pizza lub kiełbaski z ogniska).
 • 15:30-16:00 Zabawy w pracowni lub na zewnątrz.
 • Odbiór dzieci 16:00-16:30
 • Wycieczki wyjazdowe planujemy na czwartek lub piątek o czym będziemy informować na początku każdego tygodnia.
 • Każde dziecko ma obowiązek posiadania legitymacji szkolnej każdego dnia w Klubie Coolturka, w przeciwnym razie obowiązuje jednorazowa dopłata w wysokości 50 zł.
 • W pracowni obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, smartwatchy jak i tabletów przez dzieci.
 • Prosimy nie dawać dzieciom słodyczy.
 •  Każde dziecko przynosi własną wodę.
  Kontakt z biurem   535 405 623
karta-zgloszeniowa-wakacje-warsztaty-2020
oświadczenie_-covid-19
ankieta-covid-19
Cennik letnich warsztatów edukacyjnych.
Cena dotyczy tygodniowych warsztatów za jedną osobę.
Zapisy do 20 czerwca 2020r.
Cena za jedno dziecko 480 zł
Cena w ofercie koleżeńskiej 450 zł
Zapisy od 21 czerwca 2020r.
Cena za jedno dziecko  550 zł
Cena w ofercie koleżeńskiej 520 zł
 • Rezerwacja miejsca odbywa się  telefonicznie poprzez wpłatę zadatku 200zł, resztę kwoty należy wpłacić na 7 dni przed wybranym terminem (chyba, że wspólnie z pracownikiem biura został ustalony inny termin) w przeciwnym razie miejsce przepada
 • Wysokość opłaty uzależniona jest od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie organizatora.
 • Cena obejmuje obiad, bilety wstępu, materiały na warsztaty i poczęstunek.
 • Prosimy o poprawne wpisywanie tytułu przelewu!!!
W tytule należy wpisać treść:
W przypadku płatności pierwszej części kwoty:
ZADATEK  Warsztaty Edukacyjne: (Imię i Nazwisko dziecka + numer kontaktowy+ numer wybranego tygodnia – wpisać numer tygodnia np. T1, T2….T9)
np. ZADATEK Warsztaty Edukacyjne _JAN NOWAK_ tel 444 333 222_T1
W przypadku wpłaty całej kwoty:
Warsztaty Edukacyjne: (Imię i Nazwisko dziecka + numer kontaktowy+ numer wybranego tygodnia – wpisać numer tygodnia np. T1, T2….T9)
W przypadku dopłaty drugiej części :
DOPŁATA Warsztaty Edukacyjne :(Imię i Nazwisko dziecka + numer kontaktowy+ numer wybranego tygodnia – wpisać numer tygodnia np. T1, T2….T9)
Dane do przelewów:
White Fox Krzysztof Nowakowski
NIP  839-281-80-46
76-200 Słupsk
ul. Hubalczyków 8
nr konta: 22 1050 1764 1000 0092 1689 0286
Zapisy
tel.535 405 623 w godzinach 10:00-18:00
 • Rachunki za wakacje wystawiane są zgodnie z rodzajem prowadzonej działalności.
 • Treść jaką umieszczamy na rachunku jest zgodna z treścią wpłaty : Warsztaty edukacyjne (imię i nazwisko uczestnika)
  Nie ma możliwości zmiany treści na rachunku.
 • O potrzebie uzyskania rachunku za warsztaty należy poinformować przed dokonaniem wpłaty.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie warsztatów w  przypadku zaistnienia czynników, na które organizator nie ma wpływu. (warunki atmosferyczne,  umiejętności dzieci ich poziom sprawności itp).  Trwa czas pandemii, co także może znacząco ograniczyć możliwości realizacji programu. Każdy rodzic jest świadomy zagrożenia jakie aktualnie panuje i  prosimy o wyrozumiałość w realizowaniu programu warsztatów.
*Oferta koleżeńska
 • Dotyczy dwójki lub większej liczby dzieci zgłoszonych jednocześnie i opłaconych przelewem z jednego konta bądź korzystania z co najmniej dwóch tygodni warsztatów letnich. Zadatek liczony jest oddzielnie za każdy tydzień letnich warsztatów edukacyjnych.
 • Oferty nie łączą się. Regulamin letnich warsztatów do pobrania.