Cennik

Promocja na START
Jeżeli zapiszesz swoje dziecko na  nasze zajęcia do 15 września, to możesz liczyć na co miesięczny rabat według poniższej tabeli.


do 15.09.2018 po 15.09.2018
Robotyka Przedszkolaka 80 / 70ZŁ(wrzesień) 100
Robotyka 100 120
Elektronika 100 120
Projektowanie i drukowanie 3D 100 120
Tworzenie gier komputerowych – Scratch 100 120
Matematyka i Logika 100 120
Tworzenie aplikacji mobilnych 100 120
Programowanie w Minecraft 100 120
Programowanie   mikrokontrolerów Arduino 100 120
Programowanie   Raspberry pi 100 120
Warsztaty konstruktorskie- FabLab 100 120